شکایت واعتماد سازی

برای اینکه کاربران وهمکاران محترم با خیال آسوده از امکانات سایت استفاده کنند و برای اطمینان حداکثری از اینکه کلیه خدمات پیش بینی شده به موقع و حتما انجام میگردد تدابیری اندیشیده شده است که به شرح زیر است :

۱- تمام اتفاقات سایت از لحظه ثبت نام تا استفاده کاربر از سایت برای هرکدام از خدمات به صورت دقیق در صفحه مدیریت ثبت شده و بعضی از کارهای انجام شده مانند نوبت گرفتن و یا مشاوره با پزشک هم در زمان  پرداخت هزینه  و هم هنگام پاسخ دادن پزشک به درخواست مشاوره ؛ در همان لحظه بوسیله پیامک به ادمین اطلاع داده میشود.

۲- کلیه تراکنشهای مالی چه موفق و چه ناموفق در پروفایل کاربران محترم ثبت میگردد.وچنانچه پس از واریز وجه هر خدمت ؛ به هردلیل خدمت درخواست شده توسط پزشک یا مراجع درمانی و تشخیصی ؛انجام نشود؛کلیه وجوه واریزی به حساب کاربری عودت داده میشود.و هیچ هزینه ای از کاربر اخذ نمیگردد.

۳-کلیه وجوه واریزی برای همکاران پزشک و مراجع درمانی در زیر عکس کاربری وتحت عنوان حساب کاربری نمایش داده میشود.ودر فواصل زمانی ماهیانه یا هروقت که همکاران( در قسمت درخواست واریز) دستور بدهند وجه مربوطه به حساب بانکی آنان واریز میگردد.

۴-چنانچه به هر دلیل در هنگام کار باسایت وجهی بدون درخواست خدمت خاص و به صورت اشتباه به هرکدام از حساب های سایت واریز گردد وپس از اطلاع ادمینها ودر اولین فرصت به حساب کاربری کاربر برگردانده میشود.

۵-در صورتیکه یک کاربر خدمت یا مشاوره ای را از یکی از همکاران درخواست نماید و آن همکار یا مرجع تشخیصی ودرمانی به هر علت قادر به انجام درخواست کاربر نباشد در خواست را رد کرده و وجه واریزی عینا به حساب کاربر برگردانده میشود.

6-چنانچه هرکدام از کاربران محترم نسبت به عدم انجام یا نحوه ارایه خدمات تعهد شده از طرف پزشکان محترم یا مراکز درمانی , شکایتی داشته باشد میتوانند از طریق لینک تماس با ما ؛شکایت خود را ثبت نمایند.

بدیهی است در اولین فرصت شکایت مزبور و روند رسیدگی بررسی و نتیجه به اطلاع کاربر محترم شاکی خواهد رسید.