در صورتی که شناسه پزشک را می دانید از این قسمت جستجوی مستقیم نمایید
نتایج جستجو برای پزشکان : 8 مورد
دکتر محمدصادق پورعباسی
دکتر محمدصادق پورعباسی

 شناسه پزشک :1520

فوق تصص جراحی قلب،

تهران

اطلاعات بیشتر ..
دکتر یونس قلیچ
دکتر یونس قلیچ

 شناسه پزشک :708

فوق تصص جراحی قلب،

تهران

اطلاعات بیشتر ..
دکتر کامیار صمیمی
دکتر کامیار صمیمی

 شناسه پزشک :660

فوق تصص جراحی قلب،

اهواز

اطلاعات بیشتر ..
دکتر سارا عاشوری
دکتر سارا عاشوری

 شناسه پزشک :659

فوق تصص جراحی قلب،

اهواز

اطلاعات بیشتر ..
دکتر غلام عباس ولی زاده
دکتر غلام عباس ولی زاده

 شناسه پزشک :578

فوق تصص جراحی قلب،

شیراز

اطلاعات بیشتر ..
دکتر روح الله منصوری
دکتر روح الله منصوری

 شناسه پزشک :576

فوق تصص جراحی قلب،

شیراز

اطلاعات بیشتر ..
دکتر سیروس چریکی
دکتر سیروس چریکی

 شناسه پزشک :574

فوق تصص جراحی قلب،

شیراز

اطلاعات بیشتر ..
دکتر احمدرضا نصر
دکتر احمدرضا نصر

 شناسه پزشک :371

، فوق تصص جراحی قلب،

اصفهان

اطلاعات بیشتر ..
بانک اطلاعات جامع پـزشکان اینستاگرام دکترما