در صورتی که شناسه پزشک را می دانید از این قسمت جستجوی مستقیم نمایید
نتایج جستجو برای پزشکان : 20 مورد
دکتر ابراهیم سیوانی
دکتر ابراهیم سیوانی

 شناسه پزشک :1349

متخصص جراحی عمومی،

شیراز

اطلاعات بیشتر ..
دکتر مجید  فروزش
دکتر مجید  فروزش

 شناسه پزشک :1275

متخصص جراحی عمومی،

شیراز

اطلاعات بیشتر ..
دکتر فرهاد  موسی زاده
دکتر فرهاد  موسی زاده

 شناسه پزشک :1271

متخصص جراحی عمومی،

تهران

اطلاعات بیشتر ..
دکتر  شهیاد  صالحی
دکتر  شهیاد  صالحی

 شناسه پزشک :1269

متخصص قلب، متخصص جراحی عمومی،

ارومیه

اطلاعات بیشتر ..
دکتر امیر عباس  قاسمی
دکتر امیر عباس  قاسمی

 شناسه پزشک :1262

متخصص جراحی عمومی، متخصص مغز و اعصاب،

ارومیه

اطلاعات بیشتر ..
دکتر فرهاد  دلیر
دکتر فرهاد  دلیر

 شناسه پزشک :1258

متخصص جراحی عمومی،

ارومیه

اطلاعات بیشتر ..
دکتر  صلاح     فتح اله زاده
دکتر  صلاح  فتح اله زاده

 شناسه پزشک :1255

متخصص جراحی عمومی،

ارومیه

اطلاعات بیشتر ..
دکتر محمدعلی  مشایی
دکتر محمدعلی  مشایی

 شناسه پزشک :1232

متخصص جراحی عمومی، متخصص کلیه و مجاری ادرار،

آبادان

اطلاعات بیشتر ..
دکتر محسن  پاکزاد
دکتر محسن  پاکزاد

 شناسه پزشک :1228

متخصص جراحی عمومی،

بابل

اطلاعات بیشتر ..
دکتر مهدی  عارفی نیا
دکتر مهدی  عارفی نیا

 شناسه پزشک :1196

متخصص جراحی عمومی،

کرمانشاه

اطلاعات بیشتر ..
دکتر  صمد  مصدقی
دکتر  صمد  مصدقی

 شناسه پزشک :1122

متخصص جراحی عمومی،

تبریز

اطلاعات بیشتر ..
دکتر کیوان     کاشی زنوزی
دکتر کیوان  کاشی زنوزی

 شناسه پزشک :1119

متخصص جراحی عمومی،

تبریز

اطلاعات بیشتر ..
دکتر  غلامرضا  باقرزاده صبا
دکتر  غلامرضا  باقرزاده صبا

 شناسه پزشک :1110

متخصص جراحی عمومی،

کرج

اطلاعات بیشتر ..
دکتر عبدالرضا جعفری راد
دکتر عبدالرضا جعفری راد

 شناسه پزشک :1080

متخصص جراحی عمومی،

ساری

اطلاعات بیشتر ..
دکتر محمد  علی رجبی
دکتر محمد  علی رجبی

 شناسه پزشک :1045

متخصص جراحی عمومی،

اصفهان

اطلاعات بیشتر ..
دکتر  بابک  ثابت
دکتر  بابک  ثابت

 شناسه پزشک :963

متخصص جراحی عمومی،

تهران

اطلاعات بیشتر ..
دکتر     عبدالله  زندی
دکتر  عبدالله  زندی

 شناسه پزشک :962

متخصص جراحی عمومی،

تهران

اطلاعات بیشتر ..
دکتر فرشته  علی حسینی
دکتر فرشته  علی حسینی

 شناسه پزشک :906

متخصص جراحی عمومی،

بندر عباس

اطلاعات بیشتر ..
دکتر  سید جعفر  علوی
دکتر  سید جعفر  علوی

 شناسه پزشک :905

متخصص جراحی عمومی،

بندر عباس

اطلاعات بیشتر ..
دکتر مهرداد  صیادی نیا
دکتر مهرداد  صیادی نیا

 شناسه پزشک :886

متخصص جراحی عمومی،

بندر عباس

اطلاعات بیشتر ..
بانک اطلاعات جامع پـزشکان اینستاگرام دکترما