در صورتی که شناسه پزشک را می دانید از این قسمت جستجوی مستقیم نمایید
نتایج جستجو برای پزشکان : 5 مورد
دکتر اردا کیانی
دکتر اردا کیانی

 شناسه پزشک :2015

متخصص داخلی، فوق تخصص ریه،

تهران

اطلاعات بیشتر ..
دکتر خالد فتحی زاده
دکتر خالد فتحی زاده

 شناسه پزشک :1546

فوق تخصص ریه،

تهران

اطلاعات بیشتر ..
دکتر کاووس اشرافیان
دکتر کاووس اشرافیان

 شناسه پزشک :1410

فوق تخصص ریه،

شیراز

اطلاعات بیشتر ..
دکتر مهدی خانی
دکتر مهدی خانی

 شناسه پزشک :1407

فوق تخصص ریه،

شیراز

اطلاعات بیشتر ..
دکتر ابراهیم مجتهدی
دکتر ابراهیم مجتهدی

 شناسه پزشک :1406

فوق تخصص ریه،

شیراز

اطلاعات بیشتر ..
بانک اطلاعات جامع پـزشکان اینستاگرام دکترما