در صورتی که شناسه پزشک را می دانید از این قسمت جستجوی مستقیم نمایید
نتایج جستجو برای پزشکان : 7 مورد
دکتر خسرو احمدی
دکتر خسرو احمدی

 شناسه پزشک :2062

عمومی، بیمه (دیه)، ترک اعتیاد،

سنندج

اطلاعات بیشتر ..
دکتر رستم حسن زاده
دکتر رستم حسن زاده

 شناسه پزشک :1572

ترک اعتیاد، پزشک عمومی، مشاوره انتقال خون،

یاسوج

اطلاعات بیشتر ..
دکتر محمد رحمت الهی
دکتر محمد رحمت الهی

 شناسه پزشک :1528

ترک اعتیاد، پزشک عمومی،

تهران

اطلاعات بیشتر ..
دکتر بهزاد قربانی
دکتر بهزاد قربانی

 شناسه پزشک :1500

ترک اعتیاد، متخصص اعصاب و روان/ روانپزشک،

تهران

اطلاعات بیشتر ..
دکتر هومن ابراهیمی لویه
دکتر هومن ابراهیمی لویه

 شناسه پزشک :226

عمومی، خدمات پزشکی در منزل(نمونه گیری.تزریقات..پانسمان....)، ترک اعتیاد،

رشت

اطلاعات بیشتر ..
دکتر سیدعلی اکبر رجائی رامشه
دکتر سیدعلی اکبر رجائی رامشه

 شناسه پزشک :222

بیمه (دیه)، ترک اعتیاد، پزشک عمومی، درمان با طب سوزنی،

آباده

اطلاعات بیشتر ..
دکتر سید حسن زارعی
دکتر سید حسن زارعی

 شناسه پزشک :103

عمومی، ترک اعتیاد،

سبزوار

اطلاعات بیشتر ..
بانک اطلاعات جامع پـزشکان اینستاگرام دکترما