درباره ما

در بخش پزشکی و درمان مانند سایر بخشها برنامه ها و سایت های متعدد طراحی و اجرا شده است لیکن هریک از این سایتها فقط در یک یا دو زمینه نیاز کاربران را برطرف میکنند.لذا این سامانه توسط جوانان بی ادعای بومی طراحی شده است وبر آنست تا خلاء ناشی از یک برنامه جامع اینترنتی برای برطرف کردن نیاز جامعه کاربری به خدمات مختلف و مورد نیاز را برطرف نماید.سایتهای قبلی عمدتا به نوبت دهی و مشاوره بسنده کرده اند در حالیکه این سایت علاوه بر امکانات لازم برای نوبت دهی و مشاوره با ایجاد بخشهای متفاوت مانند :

1-تشکیل پرونده اینترنتی جهت ثبت و نگهداری  دایمی و رایگان از مدارک پزشکی با دسترسی آسان هنگام مراجعه به پزشکان مختلف 

2-ارسال پیامک هشدار یادآوری زمان مصرف دارو به بیماران ؛ جهت مصرف سر وقت داروها

3-ارسال پیامک هشدار زمان انجام بررسیهای پاراکلینیکی (آزمایش ؛ سونوگرافی ؛رادیولوژی و...) جهت پیشگیری از سرطان و بیماریهای قلبی عروقی

4-ارسال تصویر نسخه پزشک  به داروخانه های ثبت نام کرده روی سایت جهت پیذا کردن داروهای تجویز شده

5- ارسال تصویر نسخه پزشک به آزمایشگاههای ثبت نام کرده روی سایت جهت نوبت گیری یا درخواست نمونه گیری در منزل

6-دسترسی به مطالب مفید و کاربردی روزانه پزشکی مانند اطلاعات دارویی و اقدامات پزشکی واورژانسی لازم هنگام بروز حوادث مختلف

بر آن است تا به راحتی امکان رزرو نوبت برای بیماران را فراهم نمایند. پزشکان و سایر مراکز تشخیصی درمانی  نیز در این سامانه قادر به برنامه ریزی امور بیماران خود خواهند بود.

این سامانه توسط متخصصان بومی و با جدیدترین تکنولوژی های تولید و برنامه نویسی تهیه گردیده است و بهترین سرعت و امنیت را برای سامانه فراهم شده است.