در صورتی که شناسه پزشک را می دانید از این قسمت جستجوی مستقیم نمایید
نتایج جستجو برای پزشکان : 20 مورد
دکتر جعفر اردا
دکتر جعفر اردا

 شناسه پزشک :1560

متخصص داخلی، فوق تخصص قلب،

تهران

اطلاعات بیشتر ..
دکتر پویا پورسیدی
دکتر پویا پورسیدی

 شناسه پزشک :1550

متخصص داخلی،

تهران

اطلاعات بیشتر ..
دکتر زهرا داودی
دکتر زهرا داودی

 شناسه پزشک :1495

فوق تخصص غدد، متخصص داخلی،

تهران

اطلاعات بیشتر ..
دکتر مهدی  امیری
دکتر مهدی  امیری

 شناسه پزشک :1486

متخصص داخلی،

تبریز

اطلاعات بیشتر ..
دکتر وحید کاظم قمصری
دکتر وحید کاظم قمصری

 شناسه پزشک :1330

متخصص داخلی،

شیراز

اطلاعات بیشتر ..
دکتر ژیلا درفشان
دکتر ژیلا درفشان

 شناسه پزشک :1315

متخصص داخلی، فوق تخصص قلب،

شیراز

اطلاعات بیشتر ..
دکتر فرهاد  رموز
دکتر فرهاد  رموز

 شناسه پزشک :1266

فوق تخصص غدد، متخصص داخلی،

ارومیه

اطلاعات بیشتر ..
دکتر فرناز  برزی
دکتر فرناز  برزی

 شناسه پزشک :1261

متخصص داخلی،

ارومیه

اطلاعات بیشتر ..
دکتر علی  محمدی
دکتر علی  محمدی

 شناسه پزشک :1233

فوق تخصص گوارش، متخصص داخلی،

آبادان

اطلاعات بیشتر ..
دکتر طوس  کیانی
دکتر طوس  کیانی

 شناسه پزشک :1229

متخصص داخلی،

همدان

اطلاعات بیشتر ..
دکتر اسماعیل  توکلی
دکتر اسماعیل  توکلی

 شناسه پزشک :1191

متخصص داخلی،

قم

اطلاعات بیشتر ..
دکتر احمد حرمتی
دکتر احمد حرمتی

 شناسه پزشک :1186

فوق تخصص گوارش، متخصص داخلی،

قم

اطلاعات بیشتر ..
دکتر مهدی  حدیدی
دکتر مهدی  حدیدی

 شناسه پزشک :1185

متخصص داخلی،

قم

اطلاعات بیشتر ..
دکتر علی    عرفانی کریم زاده طوسی
دکتر علی  عرفانی کریم زاده طوسی

 شناسه پزشک :1178

فوق تخصص گوارش، متخصص داخلی،

رشت

اطلاعات بیشتر ..
دکتر رضا  عزیزی
دکتر رضا  عزیزی

 شناسه پزشک :1172

متخصص داخلی،

رشت

اطلاعات بیشتر ..
دکتر ناهید رفیعی
دکتر ناهید رفیعی

 شناسه پزشک :1111

متخصص داخلی،

کرج

اطلاعات بیشتر ..
دکتر حمید  قربانی
دکتر حمید  قربانی

 شناسه پزشک :1061

متخصص داخلی، فوق تخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری،

مشهد

اطلاعات بیشتر ..
دکتر    محمدرضا  عباسی
دکتر  محمدرضا  عباسی

 شناسه پزشک :1054

متخصص داخلی، متخصص کلیه و مجاری ادرار،

تهران

اطلاعات بیشتر ..
دکتر    حمیدرضا  ناظمی
دکتر  حمیدرضا  ناظمی

 شناسه پزشک :1040

متخصص داخلی،

اصفهان

اطلاعات بیشتر ..
دکتر   افشین  شهبازی
دکتر  افشین  شهبازی

 شناسه پزشک :1039

متخصص داخلی،

اصفهان

اطلاعات بیشتر ..
بانک اطلاعات جامع پـزشکان اینستاگرام دکترما