آمار کرونا جهان ۱۲ آذر؛ ۱۱۸۹۴ فوتی و ۵۷۷ هزار ابتلای جدید

۱۳۹۹-۰۹-۱۲

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۵۷۷ هزار و ۲۶۹ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۶۴ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۷۳۸ نفر رسیده که تعداد مبتلایان جدید آن کاهشی بوده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۱ هزار و ۸۹۴ نفری در یک روز به تعداد یک میلیون و ۴۸۶ هزار و ۸۴۴ نفر رسیده که آمار فوتی‌های جدید در این بخش کاهشی بوده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۴۴ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۲۱۴ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۱۴ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۶۰۶ نفر (۱۸۲ هزار و ۲۷۶ نفر)

۲. هند ۹ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۷۱۰ نفر (۳۶ هزار و ۴۵۶ نفر)

۳. برزیل شش میلیون و ۳۸۸ هزار و ۵۲۶ نفر (۵۲ هزار و ۲۴۸ نفر)

۴. روسیه دو میلیون و ۳۲۲ هزار و ۵۶ نفر (۲۶ هزار و ۴۰۲ نفر)

۵. فرانسه دو میلیون و ۲۳۰ هزار و ۵۷۱ نفر (هشت هزار و ۸۳ نفر)

۶. اسپانیا یک میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۰۲ نفر (هشت هزار و ۲۵۷ نفر)

۷. بریتانیا یک میلیون و ۶۴۳ هزار و ۸۶ نفر (۱۳ هزار و ۴۳۰ نفر)

۸. ایتالیا یک میلیون و ۶۲۰ هزار و ۹۰۱ نفر (۱۹ هزار و ۳۵۰ نفر)

۹. آرژانتین یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۷۰ نفر (هشت هزار و ۳۷ نفر)

۱۰. کلمبیا یک میلیون و ۳۲۴ هزار و ۷۹۲ نفر (هفت هزار و ۹۸۶ نفر)

گفتنی است ایران در این فهرست با ۹۷۵ هزار و ۹۵۱ نفر مبتلا و ۱۳ هزار و ۸۸۱ مبتلا جدید در جایگاه چهاردهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان قرار دارد.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۲۷۶ هزار و ۹۷۹ نفر (دو هزار و ۶۱۴ نفر)

۲. برزیل ۱۷۳ هزار ۸۶۲ نفر (۶۹۷ نفر)

۳. هند ۱۳۸ هزار و ۱۵۹ نفر (۵۰۰ نفر)

۴. مکزیک ۱۰۶ هزار و ۷۶۵ نفر (۸۲۵ نفر)

۵. بریتانیا ۵۹ هزار و ۵۱ نفر (۶۰۳ نفر)

۶. ایتالیا ۵۶ هزار و ۳۶۱ نفر (۷۸۵ نفر)

۷. فرانسه ۵۲ هزار و ۵۰۶ نفر (۴۶۶ نفر)

۸. ایران ۴۸ هزار و ۶۲۸ نفر (۳۸۲ نفر)

۹. اسپانیا ۴۵ هزار و ۵۱۱ نفر (۴۴۲ نفر)

۱۰. روسیه ۴۰ هزار و ۴۶۴ نفر (۵۶۹ نفر)